Fütürizm Sanat Akımı
Fütürizm, savaşı, tehlikeyi, makine çağını, faşizm teorisini benimseyen bir sanat okulu olarak İtalya'da gelişti. Radikal bir dönüşümü ifade eden akım, geçmişin köhneleşmiş birikimine karşı yeni bir toplumsal dinamizmin heyecanını üstleniyordu. Evrenin dinamizmine işaret eden ve kendi içinde anarşist ögeler de barındıran akım, gücü yüceltmesi nedeniyle bir anlamda otorite ve egemenlik ideolojilerinin yandaşı olarak algılanmasına neden oldu. Akım daha sonra Rusya'da Velemir Hlebniikov ve Mayakovski sayesinde etki alanını genişletmiştir.
Zamanla radikal bir karşı çıkıştan 'geleceğin tasarlanması' çabasına dönüşen akım, bilim ve sanat dünyasında etkisini sürdürmektedir.
 

Fütürizm özellikleri

Fütürist resim, empresyonizmin pointilist eğilimleri ile Çözümleyici (analitik) Kübizme dayanır. Giacomo Balla'nın 'Tasmalı Köpeğin Dinamizmi'resmi Fütürizmin bu hareket anlayışını iyi belirler. 
Fütürist sanatçılar, gelecekte, fotoğraf kamerasının kaydedebileceği enstantaneyi hareket halindeki nesne ve figürlerde hareketin yinelenmesiyle ya da güç çizgileriyle çözümlemeye çalışmışlardır. Boccioni bildirisinde; "Biz hayata yeniden karışmak istiyoruz. Günümüzün bilimi zamanımızın materyalleriyle ilişki kurmak için geçmişi yadsıyacaktır. Sanat da kendi geçmişini yalanlayacak ve zamanımızın entelektüel gereksinimleriyle ilişki kurmak zorunda kalacaktır.".

Fütürist yapıtlar içinde Boccioni'nin bildirisinde önerdiği yeni malzemeler arasında kolaj tekniği öncelikle farkına varabildikleri bir olanak olamamıştı. Fotoğrafçı Muybridge'in denemelerinden yararlanmaya başlayan Fütüristler söylemlerine uygun resimlerinde hareket halindeki figür ve nesnelerin ritmik tekrarlarıyla ilgili yapıtlar ortaya koydular, örneğin Giacomo Balla'nın "Tasmalı Köpeğin Dinamizmi" "Keman Yayının ritimleri" ve "Balkonda oynayan kız" gibi resimleri bu anlayışın en çarpıcı işleridir.

 

Fütürizm temsilcileri

Akımın en ünlü ustaları olan  Luigi Russolo, Umberto Boccioni vb. dir. Gino Severini, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Fernand Leger, Carlo Carra gibi sanatçılar kübist ve fütürist akımı birleştirmişlerdir.

1