Realizm sanat akımı

Resimde, heykelde realizm, idealizme karşıt durumda olan bir görüştür. Fransız ressamları arasında 16 ve 17. yüzyıllarda Clouet'ler, Le Nain'ler gibi realizm taraflısı ressamlar yetişmişse de resimde de asıl realizm, gene 19, yüzyılda kuvvetli bir akım halini almıştır, Romantizmle empresyonizm arasında yer alan bu akım, ressamı atölyede mitoloji konuları işlemekten kurtarmış, tabiata çıkarmış, dış gerçekleri olduğu gibi resmetmeye götürmüştür. Oudry gibi eski gerçekçi ressamlardan sonra halk hayatını eserlerine konu yapan Millet, konusu bakımından, tabiat karşısında çalışan Gustave Courbet de, hem konuları, hem de çalışma yolu bakımından realizm çığırını açmışlardır.

Realizm nedir

Bu akımın amacı gerçek dünyanın, çağdaş yaşamın dikkatli bir gözlemine dayanan doğru, nesnel ve tarafsız bir betimini vermektir. Klasik sanatçılar geçmişi örnek almış, romantik sanatçılar ise düş güçlerine sığınarak dış dünyadan kaçmaya çalışmışlardır. Realizm ise gerçeği olduğu gibi yansıtmıştır. Böylece hem eski klasik gelenekten tümüyle kopulmuş hem de romantiklerin kendi düş dünyalarına kaçış eğiliminden uzaklaşılmıştır.

19. yüzyılın ortalarında bilimde, teknolojide ve sanayideki gelişmeler insanlar arasında bir ilerleme umudu yaratmış ve görsel olanın tek gerçek olduğu düşüncesi gelişmiştir. Realistler de bu gelişmelere paralel olarak yapıtlarına nesnel bir bakışla yaklaşarak gerçeği olduğu gibi yansıtmışlardır. Bu dönemde Sanayi Devrimi ile birlikte işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Sanatçıları da yapıtlarında dönemin koşullarına uygun olarak dinsel ve edebiyatla ilgili konular yerine iş ve işçilikle ilgili konuları işlemişlerdir. Bu dönem antikiteye bağlı kalıcı değerlerin ve ölümsüz ideallerin resimsel bir yansıması olan tarih resminin de sonu olmuştur. Konu olarak resimlerde gündelik yaşamla ilgili sahneler ele alınmıştır.

Realizm ressamları

Jacque Laurent Agasse, Rosa Bonheur, Gustave Courbet, Albert Edelfeld, Thomas Eakins, Otto EerelmannHenry Farny, Mauritz de Haas, August Hagborg, Edward Hopper, Edgar Hunt, Henri Fantin LatourJose Clemente Orozco, Honore Daumier, Christen Kobke, George Caleb Bingham, Adolf von Menzel, Francois Bonvin, Theodule Augustin Ribot, Jozaf Israels, Giovanni Fattori,   Ilya Repin, Jules Bastien Lepage, Frank Duveneck, Julien Dupre

1 2 3 >